Főmenü
Zárószigorlati tételsor Tehetségfejlesztő MA
2013. április 30, kedd
Dienes Nikolett, 08:58
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Tehetségfejlesztő tanári zárószigorlati tematika

Témakörök

1. A tehetség fogalma, összetevői, a témához tartozó alapfogalmak (tehetség, képesség, talentum, stb.). A tehetséggel kapcsolatos alapdichotómiák, mint öröklés - környezet, demokrácia - elitizmus stb.

2. Különböző tehetségmodellek bemutatása, a köztük levő hasonlóságok és eltérések figyelembevételével. (Renzulli „háromkörös“ koncepciója, Tannenbaum pszichoszociáélis tehetségmodellje, Gagné megkülönböztető modellje).

3. Különböző tehetségmodellek bemutatása, a köztük levő hasonlóságok és eltérések figyelembevételével. (Mönks-Renzulli 3+3-as modellje, Czeizel négygyűrűs tálentum modellje).

4. A tehetség felismerését és kibontakoztatását befolyásoló társadalmi tényezők. A teljesítmény társadalmi meghatározottsága, a tehetség környezeti feltételei, a Czeizel modell „Társadalom” és „Sors” faktora, a szocio-kulturális hatások.

5. A tehetségtantervek típusai (tartalmi modell, folyamat/eredmény modell, ismeretelméleti modell), elméleti megfontolások ezek alkalmazásában.

6. A különböző tehetségfejlesztő programok (gazdagítás, dúsítás, léptetés, elkülönítés, differenciálás stb.) alkalmazásának elméleti megfontolásai.

        7.  A tehetséggondozás nemzetközi és hazai modelljeinek, programjainak összehasonlítása.

8. A különböző tehetségterületek (matematikai, zenei) megmutatkozása, jellemzői a különböző fejlődéslélektani korszakokban.

9. A különböző tehetségterületek (képzőművészeti, sport, nyelvi) megmutatkozása, jellemzői a különböző fejlődéslélektani korszakokban.

10. Az egyéni tanácsadás szerepe a tehetséggondozásban. A tanácsadó – tanácskérő kapcsolat jellegzetességei, a szakszerű tanácsadói viselkedés. A tanácsadás kompetenciahatárai.

11. A csoportos tanácsadás szerepe a tehetséggondozásban. A tanácsadó – tanácskérő kapcsolat jellegzetességei, a szakszerű tanácsadói viselkedés. A tanácsadás kompetenciahatárai.

12. A pedagógiai tanácsadás szerepe és funkciói az iskolai tehetséggondozásban. A szülőknek, nevelőknek nyújtott tanácsadás specifikumai és etikai kérdései

13. A kreativitás és a tehetség fogalmának összefüggései. A kreativitáskutatás kultúrtörténete, párhuzamok és eltérések a tehetségkutatáshoz viszonyítva.

14. A kreativitás vizsgálatának lehetőségei, problémái.

15. Elemi kreativitásfejlesztő módszerek.

16. Hazai és nemzetközi kreativitásfejlesztő programok.

17. A tehetséghez, a kiemelkedő készségű gyerekekhez való tanári hozzáállás és felelősség kérdése. Az empátia szerepe a tanár - diák viszonyban.